ENG

 

 

Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında şu alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir:

   Uluslararası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı
   
   Araştırma ve İnceleme
   
   Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulama
   
   Toplantı Planlama ve Düzenleme
   
   Politika Geliştirme
   
   Proje Geliştirme ve Uygulama
   
   İzleme ve Değerlendirme

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»