ENG

 

 

Bernard van Leer Vakfı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi

   

(Kasım 2014 - Devam ediyor)

 

Bernard van Leer Vakfı adına hazırlanmış olan “Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” raporu ve “Türkiye’deki Çocuk Koruma ve Önleme Sistemlerinin Yapısal ve İşlevsel Haritası” çalışmalarının yerel düzeyde tanıtılması ve çocuk koruma politikalarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve bölgesel düzeyde bir dizi çalıştay ve raporlandırma çalışması yürütülmektedir.

 

 

Koç Holding

Eğitim Programı Hazırlanması

   

(Nisan 2013 - Devam ediyor)

 

Koç Holding adına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün şiddet mağduru kadınlar ile çalışan emniyet personeline yönelik bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu kapsamda bir ihtiyaç analizi yürütülmüş ve bir pilot eğitim gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitim modüllerinin hazırlığı halen devam etmektedir.

 

Triple P International

Yaygınlaştırma Çalışması

(Temmuz 2012 - Devam ediyor)

 

Avustralya'da Queensland Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, Türkiye'deki etkililiği Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından kanıtlanmış olan "Triple P - Olumlu Annebabalık Eğitimi" programının Türkiye'deki tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütülmektedir.

 

 

Kalkınma Atölyesi

Boşluk Analizi

    

(Ağustos - Kasım 2014)

 

Kalkınma Atölyesi tarafından UTZ Certified için yürütülen, fındık üretiminde tarım işçiliğine dair kontrol noktalarına yönelik temel araştırma ve boşluk analizi çalışmalarında danışmanlık hizmeti verilmiştir.

 

 

Adalet Bakanlığı - Türkiye Adalet Akademisi- UNICEF

Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi

   

(Temmuz 2014 - Kasım 2014)

 

Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Çocuklar İçin Adalet" Projesi kapsamında, hakim-savcı adaylarına ve mesleğe yeni başlayan sosyal çalışma görevlilerine yönelik eğitim programları ve el kitapları hazırlanmıştır.  

 

 

Adalet Bakanlığı - UNICEF

Koşullu Salıverme

   

(Temmuz 2014 - Kasım 2014)

 

Adalet Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Çocuklar İçin Adalet" Projesi kapsamında, çocuk ceza infaz kurumları personel eğitim programının revizyonuna yönelik danışmanlık hizmeti verilmiştir.  

 

 

Adalet Bakanlığı - UNICEF

Koşullu Salıverme

   

(Temmuz 2012 - Kasım 2014)

 

Adalet Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Çocuklar İçin Adalet" Projesi kapsamında, çocuk adalet sisteminde koşullu salıverme mekanizması ile ilgili ihtiyaç tespiti ve model geliştirme çalışmalarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

 

Koç Holding - Tüpraş

Triple P - Olumlu Annebabalık Programı Uygulaması

   

(Mart 2014 - Eylül 2014)

 

Koç Holding işbirliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin katkılarıyla, İzmir Tüpraş tesislerinde çalışanlara yönelik Triple P – Olumlu Annebabalık Programı uygulaması ve etki değerlendirme çalışması yürütülmüştür. 

 

 

Marmara Soroptimist Kulübü

Çalıştay Düzenlenmesi

     

(Ocak - Eylül 2014)

 

Marmara Soroptimist Kulübü işbirliğinde “Eğitimde Barış Kültürü ve Mekan Kurgusu İlişkisi Çalıştayı” düzenlenmiş, raporlandırılmış ve yayınlanmıştır

 

 

Bernard van Leer Vakfı

Haritalama Çalışması

   

(Nisan 2013 - Eylül 2014)

 

Bernard van Leer Vakfı adına “Türkiye’deki Çocuk Koruma ve Önleme Sistemlerinin Yapısal ve İşlevsel Haritalandırması” çalışması yürütülmüştür. Haritaya www.cocukkorumaharitasi.info adresinden ulaşılabilir.

 

 

Bernard van Leer Vakfı

Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması

   

(Kasım 2012 - Mayıs 2014)

 

Bernard van Leer Vakfı tarafından fonlanan ulusal ölçekteki “Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” Boğaziçi Üniversitesi ve Frekans Araştırma işbirliği ile yürütülmüştür. Araştırma anket formu geliştirilmiş, anketörlere eğitim verilmiş, çıktıların analizi yapılmış ve araştırma raporu hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarını ilgili tüm taraflarla paylaşmak amacıyla Mayıs 2014’te ulusal düzeyde bir konferans düzenlenmiştir. Araştırma raporuna, infografiklere ve konferans sunumlarına www.ailecocuksiddet.info adresinden ulaşılabilir.

 

 

Kalkınma Atölyesi

Etki Değerlendirmesi

    

(Eylül 2012 - Şubat 2014)

 

Kalkınma Atölyesi adına, AÇEV tarafından yürütülen “Kırsal Kesimde Çocuklar İçin Eşit Fırsatlar” Projesi’nin ön değerlendirme ve etki değerlendirme çalışmalarının koordinatörlüğü üstlenilmiştir.

 

 

Kalkınma Atölyesi

Eylem Planı Hazırlanması

   

(Haziran 2013 - Ocak 2014)

 

Hollanda Büyükelçiliği tarafından fonlanan ve Kalkınma Atölyesi tarafından yürütülen “Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde Çocuk İşçiliği ile Yerel Düzeyde Mücadele” Projesi kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Bu kapsamda Adana, Eskişehir ve Malatya illerinde yerel düzeyde mücadele çalıştayları düzenlenmiş, yerel eylem planları hazırlanmış ve yayınlanmıştır (Adana raporu, Eskişehir raporu, Malatya raporu).

 

 

Kalkınma Atölyesi

Eğitim Programı Hazırlanması

    

(Ağustos - Aralık 2013)

 

Kalkınma Atölyesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü adına mevsimlik gezici tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla başta kamu kurumları olmak üzere muhtarlar, işverenler (bahçe sahipleri), tarım aracıları ve aileler dahil tüm ilgili taraflara yönelik bir eğitim programı hazırlanmış ve eğitici eğitimi yapılmıştır.

 

 

Kalkınma Atölyesi

Kırsal Kalkınma Modellemesi

    

(Haziran - Kasım 2013)

 

Kalkınma Atölyesi adına, Bitlis’in Kavar Havzasında Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından uygulanmakta olan kırsal kalkınma programının modelleştirme ve yaygınlaştırma çalışması yürütülmüştür. Bu kapsamda Bitlis, Van ve Hakkari illerinde saha çalışmaları gerçekleştirilmiş, yaygınlaştırma toplantıları düzenlenmiş ve "Sürdürülebilir Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Kavar Havzası Deneyimi" ve Sürdürülebilir Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Kavar Havzası Deneyimini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sorumluluk İllerine Yaygınlaştırma raporları hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

 

 

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED)

Proje Danışmanlığı

   

(Mart - Ekim 2013)

 

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) ve Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen “İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Bu kapsamda:

 • Çocuk koruma merkezleri çalışanlarına yönelik “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Bütüncül Yaklaşım Kursu” (uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitim modülleri) hazırlanmıştır.

 • 45 profesyonele yönelik 5’er günlük üç yüzyüze eğitim programı yürütülmüştür.

 •  

 

 

Paloma Yayınevi

Yayın Hazırlığı

   

(Ağustos - Eylül 2013)

 

“Çalınan Yarınlar: Kadınların Çocukken Uğradığı Cinsel İstismarı Anlamak ve Tedavi Etmek” adlı kitap Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) işbirliği ile Türkçe’ye kazandırılmıştır. Kitap Paloma Yayınevi tarafından basılmıştır.

 

 

Kalkınma Atölyesi

Toplumsal Kalkınma Programı Hazırlanması

    

(Şubat - Nisan 2013)

 

Kalkınma Atölyesi tarafından SRM Danışmanlık adına hazırlanan “Tufanbeyli Termik Santrali Projesi Toplumsal Kalkınma Programı’nın fizibilite ve raporlandırma çalışmaları kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

 

 

Kalkınma Atölyesi

Toplumsal Yatırım Programı Hazırlanması

    

(Ocak - Nisan 2013)

 

Kalkınma Atölyesi tarafından Statkraft adına hazırlanan “Siirt Çetin Hidro Elektrik Santrali Toplumsal Yatırım Programı”nın ön fizibilite, fizibilite ve raporlandırma çalışmaları kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

 

 

Development Researchers' Network

Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması

    

(Kasım 2011 - Kasım 2012)

 

Development Researchers' Network adına, UNICEF CEE/CIS Bölge Ofisi tarafından Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmekte olan "Güney Doğu Avrupa'da Çocukların Şiddete Karşı Korunması" Projesi'nin Türkiye uygulaması çerçevesinde, "çocuklara karşı şiddetin tespit edilmesi, bildirilmesi ve yönlendirilmesi konularında hizmet sağlayıcıların duyarlılık ve tutumlarının değerlendirilmesine" yönelik bir araştırma yürütülmüştür.

Bu kapsamda:

 • Türkiye'ye ilişkin bir mevcut durum analiz raporu hazırlanmış;

 • Araştırma araçlarının geliştirilmesi konusunda uluslararası danışman ile işbirliği yapılmış;

 • Seçilen 8 ilde hizmet sağlayıcılar ile yüzyüze görüşmeler ve anket çalışması yapılmış;

 • Saha çalışmasının sonuçları doğrultusunda araştırma raporu hazırlanmıştır.

 

 

Tarlabaşı Toplum Merkezi

Çocuk Koruma Eğitimi

    

(Nisan 2012)

 

Artı Artı Eğitim ve Danışmanlık Merkezi adına, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin gönüllü ve profesyonellerine yönelik çocuk koruma sistemi, çocuklara yönelik riskleri önleme ve müdahale mekanizmaları konularında eğitim verilmiştir.

Bu kapsamda:

 • Merkez gönüllü ve profesyonellerine yönelik bir günlük eğitim programı ve materyalleri hazırlanmış;

 • Hazırlanan eğitim programının uygulaması yapılmıştır.

 

 

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM

Çocuk Koruma Eğitimi

 

    

(Nisan 2012)

 

Artı Artı Eğitim ve Danışmanlık Merkezi adına, Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından sosyal risk altındaki lise öğrencilerine yönelik yürütülen proje kapsamında çocuk hakları ve çocukların korunması konularında eğitim verilmiştir.

Bu kapsamda:

 • Lise öğrencilerine yönelik eğitim programı ve materyalleri hazırlanmış;

 • Hazırlanan eğitim programının uygulaması yapılmıştır. 

 

Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Danışmanlığı

(Ocak - Mart 2012)

 

Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen "İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Yaklaşım Standardizasyonu" Projesi kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 

Bu kapsamda: 

 • Adli-tıbbi değerlendirme konusunda ulusal ve uluslararası örnekler incelenmiş;

 • Üniversite çocuk koruma merkezleri / birimleri temsilcileri ile birlikte adli-tıbbi değerlendirme formları hazırlanmış;

 • Hazırlanan formların web tabanlı elektronik bilgi otomasyon sistemi geliştirilmiştir.

 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

Çocuk Koruma Eğitimi

(Şubat 2012)

 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Genç Kızlar Güçleniyor Projesi" kapsamında yurt yöneticilerine yönelik çocuğun korunma hakkı, çocuklara yönelik riskleri önleme ve koruyucu müdahaleler konularında eğitim verilmiştir.

Bu kapsamda:

 • Yurt yöneticilerine yönelik bir günlük eğitim programı ve materyalleri hazırlanmış;

 • Hazırlanan eğitim programının uygulaması yapılmış;

 • Uygulanan eğitimin ön-test ve son-test ile etki değerlendirmesi yapılmıştır.

 

 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı - Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalıştay Düzenlenmesi

     

(Mayıs 2011)

 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile “Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı” düzenlenmiş ve raporlandırılmıştır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Eğitim Programları Analizi 

(Eylül 2010 - Mayıs 2011)

 

AÇEV tarafından hazırlanan ve uygulanan Anne Eğitim Programları, Baba Eğitim Programları, Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı ve İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programının çocuk koruma yaklaşımı ile analizleri yapılmıştır.

Bu kapsamda:

 • Çocuk koruma analiz kılavuzu hazırlanmış;

 • Hazırlanan kılavuz doğrultusunda programların değerlendirmesi yapılmış ve raporlandırılmış;

 • Değerlendirme sonuçlarına göre programların revizyonu için öneriler oluşturulmuştur.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Strateji Geliştirme

(Eylül 2010 - Mayıs 2011) 

 

AÇEV'in Türkiye'de çocuk koruma alanındaki ihtiyacı ve yapılması gerekenleri tespit etmek üzere yürüttüğü çalışma kapsamında bir strateji belgesi hazırlanmıştır.

Bu kapsamda:

 • Türkiye'de çocuklar ve çocuk hakları konularındaki mevcut durum, mevzuat, politikalar ve uygulamalar bakımından raporlandırılmış;

 • Uluslararası standartlar ve iki farklı ülke uygulaması dikkate alınarak çocuk koruma alanındaki ihtiyaç belirlenmiş; 

 • Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bir eylem planı ve strateji raporu hazırlanmıştır.  

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»