ENG

Misyonumuz

 "İnsan değişir ve değiştirir."

Bertolt Brecht

"ÖZGÜRLÜK, ADALET ve BARIŞ"

 

 

 

 

Hümanist Büro, gücünü insanın değişme ve değiştirebilme yetisinden alarak, bütün canlılar için özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirme misyonu ile çalışır.  

 

 

 

"Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar." 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Madde 1)
 
   
"İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek..."
 
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»