ENG

          

Adres:

E-posta:

info@humanistburo.org

Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:90, Bilsar Binası 

Blog:

blog.humanistburo.org

Şişhane, Beyoğlu, İstanbul

Facebook:

www.facebook.com/humanistburo

Tel:     0212 366 02 56

Twitter:

@HumanistBuro
Faks:  0212 334 06 72    

 

 

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»