ENG

Araştırma

ve İnceleme

 

Yeni olgular ve oluşumları anlama, bir sorunu çözme veya eldeki verileri arttırma çabası, inceleme ve araştırmaları çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirir. İhtiyaca uygun bilgiyi, uygun bir zaman dilimi içerisinde ortaya koyabilmek için, araştırmanın yapıldığı alan hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak gerekir.   

   

Hümanist Büro, çalışma alanına ilişkin konularda sorularınızın cevaplarını amacınıza uygun biçimde ve zamanda alabilmeniz için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak raporlandırır.  

 

Bu çalışmalar aşağıdakileri içerir:

  • İç hukuk veya karşılaştırmalı hukukta mevzuat analizi

  • Kurum veya kuruluş analizi

  • Literatür taraması ve incelemesi

  • Niteliksel ve niceliksel alan araştırması

 DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI...

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»