ENG

Eğitim Programı

Geliştirme ve İnceleme

 

Eğitimciler, eğitime katılanların eğitim sonunda belli bir nosyonu edinmesini beklerler; bu bir müdahale biçimidir. Bu nedenle eğitimlerin bireyin ilgi, beceri ve yeteneklerine güven ve saygı ilkesi doğrultusunda yürütülmesi önem taşır ve bu da özel bir deneyimi gerektirir. Eğitim ile beklenen sonucun elde edilebilmesi için, bütün eğitim ortamının sonuca etkisini görmek ve mümkünse sürecin tamamını plana dahil etmek gerekir.  

   

Hümanist Büro, eğitimleri ders saatleri dışına çıkarıp, sürecin tamamına yayılmasını; çalışırken öğrenmeyi destekleyen programlar hazırlamanızı ve uygulamanızı sağlar.  

 

Bu destek aşağıdakileri içerir:

  • İhtiyaç analizi

  • Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması (sınıf ortamında ve sınıf dışında öğrenme ortamlarını kapsar)

  • Eğitim materyali hazırlama

  • Eğitimin raporlandırılması

  • Değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI...

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»