ENG

İzleme ve

Değerlendirme

 

Gelişmelerin düzenli izlenmesi, dokümantasyon yapılması ve etki değerlendirmesi, hem uygulama sürecinde düzeltici müdahalelerin zamanında yapılması, hem de daha sonra bu alanda yapılacak çalışmalar için önemli bir bilgi ve deneyim birikimi sağlamak için gereklidir.  

   

Hümanist Büro, eğitimleriniz, toplantılarınız ve diğer projelerinizin uygulaması sırasında bütün çalışmaların dökümantasyonunu yapar, çalışmalarınızdaki uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.  

 

Bu çalışmalar aşağıdakileri içerir:

  • İzleme-değerlendirme yönteminin belirlenmesi

  • İzleme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesi

  • İzleme-değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi

  • Yazılı ve görsel dokümantasyon ve arşiv çalışması

  • Raporlama

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI...

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»