ENG

Politika

 Geliştirme

 

Gerek kurumsal çalışmaların güçlendirilmesi gerekse yürütülecek savunu çalışmaları için politika geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyulur. Bu çalışmaların amaç, yöntem ve içeriğinin geliştirilmiş bir politika ışığında düzenlenmesi başarı için esastır. Geliştirilecek politikanın hazırlanma yöntemi ve politika geliştirme çalışmalarının yürütülüş biçimi, politikanın hedefi ve içeriği ile doğrudan uyumlu olmalıdır. Politika geliştirme süreci aynı zamanda ortaklıkları ve taahhütleri de güçlendirmelidir.  

   

Hümanist Büro, gerek kurumsal çalışmalarınıza ilişkin politika geliştirme çalışmalarınızı, gerekse savunu amaçlı hazırlayacağınız politika belgelerinizi amaca uygun yöntem ile hazırlamanızı sağlar.  

 

Politika geliştirme çalışmaları aşağıdakileri içerir:

  • Durum tespit raporunun hazırlanması

  • Paydaş analizi yapılması

  • Yöntem belirleme

  • Politika geliştirme süreçlerinin (görüşmeler, toplantılar vb.) planlanması ve yürütülmesi

  • Politika belgelerinin hazırlanması

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI...

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»