ENG

Proje Geliştirme

ve Uygulama

 

Projeler, gerçekçi planlar ile, ulaşılabilir ve zamana bağlı hedefler ile hazırlandığında ve gerekli insan kaynakları, bütçe ve diğer kaynaklar ile desteklendiğinde, yapılması gerekenler hakkındaki fikirlerin hayata geçirilebilmesini ve hayallerin gerçek olmasını sağlamak için verimli araçlardır. Ancak, “proje” kavramı fon bulmak için yazılan metinler olarak anlaşılma riskini de taşımaktadır. Bu risk, genellikle ayrılan zaman ve kaynak ile elde edilen sonucun uyumlu olmamasına ve dolayısıyla da projelere karşı önyargılara ve isteksizliğe neden olmaktadır.  

   

Hümanist Büro, gerçekleştirmek istediğiniz fikirlerin hayata geçirilmesini güvence altına alacak nitelikte projeler hazırlamanızı sağlar. Avrupa Birliği veya benzeri uluslararası ve ulusal fon sağlayan kuruluşlara başvuru, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetler ya da kendi kaynaklarınız ile kendi kurumunuzda gerçekleştirmek istediğiniz çalışmalar konusunda size uzman desteği ve danışmanlık hizmeti sunar.  

 

Bu destek aşağıdakileri içerir:

  • Fikir üretme

  • İşbirliği olanaklarının analizi

  • Kaynak bulma olanaklarının analizi

  • Proje metni yazımı

  • Proje uygulama planının hazırlanması

  • Proje uygulamalarının yapılması ve takip edilmesi

  • İzleme-değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI...

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»