ENG

Toplantı Planlama

 ve Düzenleme

 

Konferans, seminer, çalıştay vb. farklı yöntemler ile yapılan toplantıların hazırlıkları, yürütülmesi ve sonlandırılmasında kullanılan yöntem, elde edilen sonucun kalitesini önemli ölçüde etkiler. Toplantı süreçlerinin, katılımcıların heyecanını destekleyecek şekilde planlanması gerekir. Yeterli ön hazırlığı yapılmamış veya iyi yönetilemeyen toplantılar kadar, ortaya çıkan sonucun görünür olmadığı toplantılar da yorgunluk ve bıkkınlık yaratır.  

   

Hümanist Büro, toplantılarınızın katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerine saygılı biçimde organize edilmesini sağlar.  

 

Toplantı planlama ve düzenleme hizmetleri aşağıdakileri içerir:

  • Katılımcı alanizi

  • Toplantı amacına yönelik durum raporu

  • Program hazırlama

  • Toplantı yönetimi

  • Toplantı sonuçlarının derlenmesi

  • Toplantıda alınan kararların takip stratejisinin oluşturulması

  • Sonuçların paylaşılması

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI...

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»