ENG

Uluslararası

Bilgi ve Deneyim

Paylaşımı

 

Gelişim, bilgi ve deneyim paylaşımını gerektirir. Ancak farklı siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik koşullara sahip ülkeler ve toplumlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımından beklenen etkiyi elde edebilmek için bu paylaşımın belli koşullar altında gerçekleştirilmesi gerekir. Kısıtlı zamanlarda, kısıtlı kaynaklarla gerçekleştirilen ülke veya kurum ziyaretleri yeterli ön hazırlık ve uzman desteği ile verimli kılınabilir.  

   

Hümanist Büro, Türkiye’den diğer ülkelere ve diğer ülkelerden Türkiye’ye düzenlenecek çalışma ziyaretleriniz için gerekli tüm uzman desteğini sunar. 

 

Bu destek aşağıdakileri içerir:

  • Farklı ülke uygulamaları ile ilgili rapor

  • İhtiyacınıza en uygun ülke ve kurumları belirleme konusunda rehberlik

  • Ziyaret planı ve gerekli randevuların / görüşmelerin hazırlanması

  • Katılımcıların ziyarete hazırlanması (ziyaret edilecek ülkeyi / kurumları ve ziyaret programını tanıtıcı sunum)

  • Kurum ziyaretlerinde rehberlik

  • Ziyaretlerin bitiminde değerlendirme toplantısı

  • Ziyaret raporu

  • Sistemler arası uyarlama ve değerlendirme raporu

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI...

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»