ENG

 

Devlet Teşkilatı
Bakanlıklar   Diğe İlgili Kamu Kurumları
   
Adalet Bakanlığı   Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı   Devlet Denetleme Kurulu
Avrupa Birliği Bakanlığı   Emniyet Genel Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   Jandarma Genel Komutanlığı
İçişleri Bakanlığı   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kalkınma Bakanlığı   TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi
Maliye Bakanlığı   T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu
Milli Eğitim Bakanlığı   Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı   Türkiye İnsan Hakları Kurumu
    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  
Türk Tabipleri Birliği  
Türkiye Barolar Birliği  
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  
 

 

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu   BM Nüfus Fonu (UNFPA)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi   BM Uyuşturucu ve Suç Bürosu (UNODC)
Avrupa Konseyi   Çocuk Hakları Komitesi
BM Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmaları Enstitüsü (UNICRI)   Dünya Bankası 
BM Çocuk Fonu (UNICEF)   Dünya Gıda Programı (WFP)
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)   Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi   Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)   İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
BM HABITAT   Uluslararası Af Örgütü
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği   Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
BM Kadınların Kalkınma Fonu (UNIFEM)   Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
BM Kalkınma Programı (UNDP)   Uluslararası Para Fonu (IMF)
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)    
 

 

Sivil Toplum Kuruluşları
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV)   Kaos GL
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)   Lambda İstanbul
Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD)   Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) 
Adli Bilimciler Derneği (ADBİD)   Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)   Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV)    Nesin Vakfı
Ankara Çocuk Hakları Platformu   Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) 
Başak Kültür ve Sanat Vakfı   Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER)
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)   Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK)
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu   Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)   Sosyal Değişim Derneği
Çocuğun İstismardan Korunması ve Rehabilitasyonu Derneği (ÇİKORED)   Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (ÇARE-DER)   Sosyal Haklar Derneği
Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu   Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) 
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖD)   Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı (SABEV)
Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED)   Sosyal Kültürel Yaşamı Destekleme Derneği
Çocuk Sağlığı Derneği   Sosyal Politikalar Derneği
Çocuk Suçlarını Önleme Derneği   Şeffaflık Derneği
Çocuk Vakfı   Şefkat-Der
Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği    Tarlabaşı Toplum Merkezi
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı   Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
ÇOVAK Derneği   Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen)   Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Eğitim Reformu Girişimi (ERG)   Türk Hemşireler Derneği
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği    Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
Geleceğimizin Çocukları Vakfı   Türk Psikologlar Derneği (TPD)
Genç Hayat Vakfı   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
Gençlik Servisleri Merkezi   Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)    Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
Gündem Çocuk    Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV)
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)   Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)   Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Helsinki Yurttaşlar Derneği   Türkiye Gençlik Birliği Derneği
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı   Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)   Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD)   Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK)
İnsan Hakları Derneği (İHD)   Türkiye Sakatlar Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)   Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)   Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)   Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)   Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Dayanışma Derneği
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER)   Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu
Kadın Dayanışma Vakfı   Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)   Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (USIDER)
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği   Umut Çocukları Derneği
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)   Willows Vakfı
Kamu Harcamalarını İzleme Platformu   YENİDEN Sağlık ve Eğitim Derneği
KAMER Vakfı   Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET)

 

 
Diğer İlgili Kurum ve Siteler
Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma   Çocuk Adaleti
Better Care Network   Children’s Legal Centre
Child Rights Information Network   Coping (Children of Prisoners)
Childline South Africa   Eurochips (European Network for Children of Imprisoned Parents)
Children’s Commissioner for England   International Juvenile Justice Observatory (IJJO)
ECPAT International   International School for Juvenile Justice
Equity for Children   Juvenile Justice Panel
EuroChild   NACRO
European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)   National Council of Juvenile and Family Court Judges
International Institute for the Rights of the Child   Youth and Family Judges and Magistrates Association
International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)   Youth Justice Learning Center
National Association of Child Care Workers (NACCW)    
National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)   Kalkınma
Ombudsman for Children - Ireland    Asian Development Bank
Ombudsman for Children - Norway   Chronic Poverty Research Centre
Reunite (Child Abduction)   Governance and Social Development Resource Centre
Save the Children   Institute of Development Studies
Terre des Hommes   Inter-American Development Bank
UNICEF Innocenti Research Centre   International Centre for Peace and Development

  Overseas Development Institute
    Oxford Poverty & Human Development Initiative
İnsan Hakları   Peace and Development Network’s Weblog
Article 19   Poverty and Economic Policy Research Network
Centre for Human Rights   Transparency International
Danish Institute for Human Rights   United Nations Research Institute for Social Development
Euro-Mediterranean Human Rights Network    
Human Rights Agenda   Adalet
Human Rights Education Associates   Centre for Applied Legal Studies (Wits)
Human Rights Watch   Institute for Penal Reform
International Federation for Human Rights (FIDH)   National Center Victims of Crime
International Freedom of Expression Exhange (IFEX)   Office for Victims of Crime
International Human Rights Network   Prison Fellowship International
International League for Human Rights   Penal Reform International
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)   Prison Reform
Lawyers for Human Rights   Republic of Kosovo Ministry of Justice
Legal Resources Centre   Restorative Justice
Northern Ireland Human Rights Commission   Restorative Justice Centre
Women’s Environment and Development Organization   US Department of Justice
Women’s Legal Centre   US Government Bureau of Justice Statistics
Women’s World Summit Foundation (WWSF)   World Organization against Torture (OMCT)
     
     

Önerileriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»