ENG

NEDEN Hümanist Büro? 

 
 

 

 

Çünkü Hümanist Büro, başta çocuk hakları olmak üzere tüm insan hakları konularında;

  • Kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında plan, proje, kişisel gelişim, araştırma, geliştirme, organizasyon, eğitim konularında danışmanlık hizmetleri verir;

  • Uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak üzere yurt içinden yurt dışına ve yurt dışından yurt içine çalışma ziyaretleri düzenler;

  • Gerçek ve tüzel kişilere sosyal sorumluluk faaliyetlerinde danışmanlık, araştırma, geliştirme hizmetleri ve bunların gerektirdiği eğitim hizmetlerini sağlar;

  • İlgili kurum ve kuruluşlara sosyal politikalar konusunda inceleme, araştırma, danışmanlık hizmetleri verir; sistem geliştirir, bu sistemlerin işleyiş esaslarını belirler ve uygulanmasını izler ve raporlandırır;

  • İlgili kurum ve kuruluşların kendi alanlarındaki gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olur, bu konularda bilgi paylaşım sistemleri önerir, geliştirir. 

...ve Hümanist Büro kendi sosyal sorumluluğunu hiçbir zaman unutmaz...

 

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»