ENG

NEDEN Hümanist? 

 
 

 

 

Çünkü hümanizmin amacı insanın gelişimidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve yaşamın her alanında katılımcı demokrasi ile şimdi, burada ve gelecek için dünyayı daha iyi yapmayı hedefler.

 

Çünkü hümanizm insanın dünyayı daha iyi yapmak için gerekli yetilere sahip olduğunu kabul eder. Yaşamını özgürce kurmak, aklı ve bilimi kullanarak doğruyu bulmak insanın yeti ve sorumluluğudur.

 

Çünkü hümanizm insanın diğer canlı türlerinden daha özel olduğu düşüncesini reddeder. Diğer tüm canlılar ile doğanın eşit bir üyesi olan insan, doğayla uyum içinde yaşamalı ve tüm canlı türlerinin istismarına karşı durmalıdır.

 

Çünkü hümanizm hiçbir düşünceden kaçmaz, insanı olduğu gibi bütün yönleri ile onaylar ve anlamaya çalışır. Doğa üstü inanışları reddeder; ancak inançları hedef almaz, toplumun ve tüm insanlığın değerlerine karşı sorumluluk hisseder.

 

 

 

 

«Hümanist Büro, kamu ve özel sektöre ait yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve şahıslara Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.»